הוגעה )נ)

תרגומים

הוגעה )נ)

fatigue, épuisement