הוגעה )נ)

תרגומים

הוגעה )נ)

épuisement, fatigue