הוביר אדמה

תרגומים

הוביר אדמה

laisser une terre en friche