הובא לקבורה

תרגומים

הובא לקבורה

être enterré, être inhumé