הובא בחשבון

תרגומים

הובא בחשבון

être pris en considération