הואיל וכך

חיפושים הקשורים ל הואיל וכך: לפיכך
תרגומים

הואיל וכך

puisqu'il en est ainsi