הדיר שינה מעיניו

תרגומים

הדיר שינה מעיניו

perdre le sommeil