הדדית

תרגומים

הדדית

(hadaˈdit)
adverb
שני הקבלנים, הראשי והמשנה, עוזרים הדדית זה לזה.