הגיש מועמדותו

תרגומים

הגיש מועמדותו

faire acte de candidature