הגיש התפטרותו

תרגומים

הגיש התפטרותו

remettre sa démission