הגיר דמעות

תרגומים

הגיר דמעות

pleurer, verser des larmes