הגיע לתעודתו

תרגומים

הגיע לתעודתו

arriver à bon port