הגיע לפשרה

תרגומים

הגיע לפשרה

parvenir à un compromis