הגיע לכלל החלטה

תרגומים

הגיע לכלל החלטה

prendre la décision, se prononcer, décider