הגיע לחקר האמת

תרגומים

הגיע לחקר האמת

tirer la vérité au clair