הגיעו לעמק השווה

תרגומים

הגיעו לעמק השווה

s'entendre