הגיעה שעתו

תרגומים

הגיעה שעתו

son heure est venue