הגדיש את הסאה

תרגומים

הגדיש את הסאה

aller trop loin, dépasser les bornes