הגדיש את הסאה

תרגומים

הגדיש את הסאה

dépasser les bornes, aller trop loin