הבריג

תרגומים

הבריג

(hivˈʁig)
verb
present מַבְרִיג (mavˈʁig) , future יַבְרִיג (javˈʁig) , infinitive לְהַבְרִיג (lehavˈʁig)
הנגר הבריג את המדפים בארון.