הבלטה )נ)

תרגומים

הבלטה )נ)

mise en relief, accentuation