הביע את רצונו

תרגומים

הביע את רצונו

exprimer le désir