הביע איחולים

תרגומים

הביע איחולים

féliciter, faire des vœux