הביע איחולים

תרגומים

הביע איחולים

faire des vœux, féliciter