הביא לקבורה

תרגומים

הביא לקבורה

ensevelir, enterrer