הביא למירבותו

תרגומים

הביא למירבותו

maximaliser