הביא לגמר

תרגומים

הביא לגמר

achever, finaliser, finir