הבטיח עולם ומלואו

תרגומים

הבטיח עולם ומלואו

promettre la lune