הבה

תרגומים

הבה

(haˈva)
interjection
literary הבה נגילה ונרננה.