הא בהא תליה

תרגומים

הא בהא תליה

l'un dépend de l'autre