האומנם

תרגומים

האומנם


interrogative
מחירי הדירות בירידה. האמנם? האמנם מהפכה חברתית?