הִמרה את פיו

תרגומים

הִמרה את פיו

désobéir, refuser d'obéir