דרש במפגיע

תרגומים

דרש במפגיע

exiger, revendiquer