דרש במפגיע

תרגומים

דרש במפגיע

revendiquer, exiger