דרש את טובתו

תרגומים

דרש את טובתו

vouloir du bien