דרך במקום

תרגומים

דרך במקום

marquer le pas, stagner