דפקטיביות

תרגומים

דפקטיביות

(defekˈtivijut)
noun feminine
דפקטיביות של האינטליגנציה