דפדף

תרגומים

דפדף

(difˈdef)
verb
present מְדַפְדֵּף (medafˈdef) , future יְדַפְדֵּף (jedafˈdef) , infinitive לְדַפְדֵּף (ledafˈdef)
דפדף בספר