דן לכף זכות

תרגומים

דן לכף זכות

innocenter, acquitter, justifier