דמע דמעות שליש

תרגומים

דמע דמעות שליש

pleurer à chaudes larmes, fondre en pleurs