דמע דמעות שליש

תרגומים

דמע דמעות שליש

fondre en pleurs, pleurer à chaudes larmes