דילוג

תרגומים

דילוג

(diˈlug)
noun masculine
plural דִּלּוּגִים (diluˈgim)
1. דילוג בחבל
politics
2. פסיחה על- תעבור על הפרטים בלי דילוג.
3. היא עלתה במדרגות בדילוגים של שתיים.