די

תרגומים

די

(daj)
adverb
1. מידה
2. די להרעיש!