דחק רגליו של-

חיפושים הקשורים ל דחק רגליו של-: כיתת רגליו
תרגומים

דחק רגליו של-

évincer, supplanter