דחק את הקץ

תרגומים

דחק את הקץ

hâter le dénouement