דחה בשתי ידיו

תרגומים

דחה בשתי ידיו

refuser catégoriquement