דווקא

תרגומים

דווקא

(ˈdavka)
adverb
1. spoken אתה טועה, הוא דווקא בסדר.
2. למה דווקא עכשיו?
3. ציטוטים נבחרים, אבל לאו דווקא מובחרים
4. spoken הילד עושה להם דווקא.