דהיינו

תרגומים

דהיינו

c'est à dire, à savoir (deˈhajnu)
adverb
literary יש מחלות המוגדרות "חסרות משמעות קלינית, דהיינו אינן פוגעות באיכות החיים.

דהיינו

(dehajˈnu)
conjunction
החלטה מתקבלת ברוב מוחלט, דהיינו כאשר תומכים בה לפחות מחצית ועוד אחד מבעלי זכות ההצבעה.