דבר של מה-בכך

תרגומים

דבר של מה-בכך

un rien, une bagatelle, une broutille