דבר המפרסם

תרגומים

דבר המפרסם

annonce radiodiffusée/télédiffusée, petite annonce