דאג לצרכיו

תרגומים

דאג לצרכיו

pourvoir à ses besoins