געגע

תרגומים

געגע

(giʔaˈgeʔa)
verb
present מְגַעְגֵּעַ (megaʔaˈgeʔa) , future יְגַעְגֵּעַ (jegaʔaˈgeʔa) , infinitive לְגַעְגֵּעַ (legaʔaˈgeʔa)
קול הברווזים שטים באגם ומגעגעים.