גסס

תרגומים

גסס

(gaˈsas)
verb
present גּוֹסֵס (goˈses) , future יִגְסֹס (jigˈsos) , infinitive לִגְסֹס (ligˈsos)
תרנגולות גוססות בכלובים הצרים. לימודי הסִפרות גוססים