גנות

תרגומים

גנות

(ˈgnut)
noun feminine
שֶבַח בדבריו אין גנות על חבֵרו.