גנב דעת

תרגומים

גנב דעת

tromper, leurrer, abuser